Privacy

Alle gegevens die van cliënten worden bewaard door Licht-leven Licht-geven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De reden dat er mail- en adresgegevens van cliënten bewaard worden is om een factuur en algemene voorwaarden te kunnen sturen en afspraken te bevestigen.

Daarnaast maakt Janneke van iedere sessie een kort verslag, zodat de continuïteit van de coaching gewaarborgd blijft.

Er wordt dus van iedere cliënt een dossier bijgehouden. Zonder schriftelijke toestemming van jou als cliënt zal Licht-leven Licht-geven deze gegevens nooit aan derden verstrekken. Jij zelf hebt als cliënt altijd recht om je eigen dossier in te zien, als je dat wilt. De bewaartermijn van 15 jaar wordt gewaarborgd.